دکتر رضا مدهني

مشخصات عمومی

نام : رضا
نام خانوادگی : مدهني
شناسه پزشکی : 0

اطلاعات شغلی

آدرس : نجف آباد - باغ ملي - روبه روي کتاب فروشي کاوياني - مجتمع پزشکي مهر - طبقه اول - واحد 3

رزومه تحصیلی

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

رزومه شغلی

از سال 85 تا کنون