اوربایت - بازدید : 1614

 

 

هم پوشانی عمودی دندان­های پیش بالا و پایین در هنگام بسته بودن فکین. این فاصله در حالت نرمال باید 1 میلی متر باشد.