درمان ریشه - بازدید : 1899

کلمات معادل : اندو , روت کانال تراپی , عصب کشی , معالجه ریشه

 

 

وقتی بافت عصبی دندان (پالپ) دچار التهاب برگشت ناپذیر یا عفونت شود، باید عصب را تخلیه نمود و پس از ضد عفونی کردن فضای عصبی دندان (شامل کانال ریشه و اتاقک پالپ) آن را با مواد جایگزین (گوتا پرکا) پر کرد.

کلمات مرتبط: